اولین جلسه کمیته تجاری‌سازی فناوری شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان

اولین جلسه کمیته تجاری‌سازی فناوری شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان

اولین جلسه کمیته تجاری سازی فناوری شرکت ها و محصولات دانش بنیان با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در دفتر توسعه فناوری سلامت در تاریخ ۹۵/۲/۸ در محل دفتر توسعه فناوری سلامت با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ملک زاده برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته تجاری سازی فناوری شرکت ها و محصولات دانش بنیان با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در دفتر توسعه فناوری سلامت در تاریخ ۹۵/۲/۸ در محل دفتر توسعه فناوری سلامت با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ملک زاده برگزار گردید. در این خصوص ایشان در مورد اهمیت و سودآوری بازار سلامت در آینده کشور بیاناتی ایراد فرمودند، سپس جناب آقای دکتر وطن پور مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت در خصوص مشکلات و چالش های فناوری و لزوم سرمایه گزاری بخش خصوصی در زمینه تجاری سازی کالاهای دانش بنیان مطالب مشروحی مطرح و سپس سرمایه گزاران بخش خصوصی در خصوص تمایل و شیوه های سرمایه گزاری خود در زمینه کالاهای دانش بنیان اظهار نظر نمودند. در انتها جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان پذیرفت.