جلسه کمیته فنآوری و نوآوری‌های علوم پزشکی

جلسه کمیته فنآوری و نوآوری‌های علوم پزشکی

جلسه کمیته فنآوری و نو آوری های علوم پزشکی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با حضور ریاست دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
این جلسه با موضوع ( بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح های اولیه ( Pre-Proposals ) رسیده در فراخوان دوم ) با حضور دکتر وطن پور – ریاست دفتر توسعه فنآوری سلامت و آقایان دکتر خرم خورشید، دکتر یونس قاسمی دکتر زرقی – اعضای محترم کمیته فنآوری و نو آوری های علوم پزشکی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی و خانم ها دکتر غفاری – دبیر محترم کمیته فنآوری و نو آوری های علوم پزشکی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی و دکتر مسگر پور ، خانم مهدی عصری برگزار گردید.