ديدار معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هیات بلندپایه اقتصادی آلمان

ديدار معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هیات بلندپایه اقتصادی آلمان

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر رضا ملک زاده در این نشست که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به پیشرفت های مناسب ایران در صنعت دارویی، اظهار داشت: خوشبختانه با وجود زیرساخت های مناسب در کشور، بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود و حتی بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه صادر می شود.
وی بروز و نوسازی نشدن صنعت دارو از نظر تکنولوژی و فنی به دلیل وجود تحریم های علیه ایران را یکی از مشکلات مهم حوزه دارو دانست و گفت: امروز در نشست خود با یکی از معتبرترین و موفق ترین شرکت هایی که در دنیا، تکنولوژی های شرکت های دارویی را نوسازی و بروز رسانی می کند، دیدار کردیم.
دکتر ملک زاده تصریح کرد: در این نشست که با حضور یکی از وزرای ایالتی آلمان برگزار شد، مدیران این شرکت معتبر با مدیران عامل و نماینده های شرکت های دارویی داخلی تعامل داشتند تا با استفاده از کمک آنها بتوانیم صنعت دارویی کشور را بروز کنیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پایان به فضای پسابرجام اشاره کرد و گفت: با لغو تحریم ها علیه ایران و تعامل با کشورهای دنیا، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می توان با نوسازی صنعت دارو، گام مهمی در جهت رفع نیازهای کشور به واردات دارو و صادرات آن به کشورهای دنیا برداشت.